Αντινομία

αντινομία θηλυκό

η ασυμφωνία δύο νόμων ή δύο άρθρων ενός νόμου

η αντίθεση των σκέψεων και πράξεων ενός ατόμου

inspiratioN

|Αντινομία|

Ο έρωτάς σου μια πληγή και τρεις κραυγές στα κόντρα σκούζει ο μακαράς καθώς τεζάρει Θαλασσοκόρη του βυθού χίλιες οργιές του Ποσειδώνα εγώ σε κέρδισα στο ζάρι

Και σ’ έριξα σ’ ένα βιβάρι σκοτεινό που στέγνωσε κι εξανεμίστηκε το αλάτι μα εσύ προσμένεις απ’ το δίκαιον ουρανό το στεργιανό το γητευτή τον απελάτη

Όταν θα σμίξεις με το φως που σε βολεί και θα χαθείς μέσα σε διάφανη αμφιλύκη πάνω σε πράσινο πετούμενο χαλί
θα μείνει ο ναύτης να μετρά τ’ άσπρο χαλίκι

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Antinomy

antithesis

the discrepancy of two laws or two articles of a law

The Contrast of a person’s thoughts and actions

inspiratioN

|ANTINOMY|

Your Love is one wound and three outcries
Strained the pulley yells as it clamps tight
Sea daughter of the seabed a thousand fathoms of Poseidon I earned you in a game of craps

And I threw you in a dark vivarium

Which dried and the salt dissolved You rather expect from the righteous sky The landlubber the alluring fighter

When you blend with the light that suits you You will be lost into a transparent dawn
On a green flying carpet
The sailor will be left counting the white pebble.

Kavadias

explored it

contact me

Don’t stand there lonely, you can reach out via e-mail. We may have a lot to discuss, who knows. 

215 55 07 994

info@raniosarri.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0